Posao
u Dukatu

Navigacija

Helena Karasić, direktorica Ljudskih potencijala: Devet od ukupno dvanaest top menadžera Dukata upravo su žene

Helena Karasić, direktorica Ljudskih potencijala: Devet od ukupno dvanaest top menadžera Dukata upravo su žene

Promicanje raznolikosti u poslovnoj sredini jedan je od temelja naše strategije upravljanja ljudskim potencijalima.

I drugu godinu zaredom Dukat je ponio certifikat Poslodavac Partner. Što je to što ocjenjujete da Dukat čini jednim od najpoželjnijih poslodavaca u zemlji?

Mnogo je faktora koji utječu na imidž i privlačnost poslodavca. Vjerujem da su za dobar imidž Dukata kao poslodavca presudni: vrsta industrije, profil ljudi, vrijednosti i kultura specifični za prehrambenu industriju, naša povijest i baština duga 110 godina, predanost domaćem selu i svakoj kapi proizvedenog mlijeka, način upravljanja, društveno odgovorno poslovanje i, u konačnici, predanost našim zaposlenicima.

Ostvarivši iznadprosječne rezultate tijekom certifikacijskog procesa, još i bolje u odnosu na godinu ranije, Dukat iznova potvrđuje izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima. U čemu ste ostvarili najveći napredak u odnosu na prošlu godinu?

U usporedbi s prošlogodišnjim rezultatima najveći je napredak ostvaren u osiguravanju jednakih mogućnosti u regrutaciji i selekciji, poticanju raznolikosti na radnom mjestu i broju sati usavršavanja po zaposleniku. Ostvareni napredak kao i iznadprosječni rezultati u odnosu na tržište rada govore o neprekidnom podizanju kvalitete praksi upravljanja zaposlenicima u Dukatu.

 Spomenuli ste poticanje raznolikosti na radnom mjestu kao jedan od teritorija na kojem je učinjen najveći napredak u prošloj godini. Koliko su žene zastupljene u Dukatovu menadžmentu?

Promicanje raznolikosti i uključivosti u poslovnoj sredini jedan je od temelja Dukatove strategije upravljanja ljudskim potencijalima. O tome, između ostalog, svjedoči i veliki postotak žena u upravljačkoj strukturi Dukata. Naime, čak devet od ukupno dvanaest top menadžera Dukata upravo su žene. Nadalje, udio žena na rukovodećim pozicijama u Dukatu je visokih 50 posto.

Kao organizacija čiji odnos prema zaposlenicima počiva, među ostalim, na nediskriminaciji i poštivanju različitosti, Dukat je od 2017. godine potpisnik Povelje o raznolikosti Hrvatska, čiji je cilj promicanje raznolikosti, nediskriminacije i uključivosti kao temeljnih vrijednosti modernog društva koje omogućuju ostvarivanje punog potencijala svake osobe i zaposlenika. Ipak, valja naglasiti kako je poticanje različitosti na radnom mjestu oduvijek bilo čvrsto utkano u DNA Dukata.

Koje su snage Dukata kao tvrtke i poslodavca, a koje čine bitnu razliku u odnosu na, primjerice, druge mljekare ili prehrambene tvrtke u zemlji?

Dukat je duboko ukorijenjen u ruralnome prostoru, povijesti i razvoju zemlje. Najveći smo otkupljivač mlijeka u zemlji i svakom otkupljenom litrom mlijeka pridonosimo održivosti hrvatskog mljekarstva i života u ruralnim dijelovima zemlje. I tako već više od sto godina. Tako danas surađujemo i s trećom generacijom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, s unucima naših nekadašnjih kooperanata od kojih otkupljujemo najbolje domaće mlijeko.

Riznica smo i jedinstvenih znanja u otkupu i preradi mlijeka koje već stoljeće prenosimo našim zaposlenicima, iz generacije u generaciju. Jednako dugo doprinosimo kvalitetnoj prehrani naših potrošača i nudimo kvalitetna rješenja za svakodnevne, ali i specifične prehrambene potrebe i životne stilove. Činiti živote naših potrošača boljima naša je svrha koja povezuje sve naše zaposlenike.

Nadalje, kao dio Grupe Lactalis, najveće mliječne grupacije u svijetu, dostupna nam je iznimno široka industrijska ekspertiza koju koristimo na svim razinama poslovanja pa tako i u dijelu upravljanja ljudskim potencijalima. Uz pomoć najvrjednijih resursa – naših zaposlenika.

Mogu li velike grupacije poput Grupe Lactalis naučiti nešto i od manjih tvrtki kao što je Dukat?

Naravno da mogu. To i jest snaga Lactalisa da uči i razvija se koristeći vlastita, ali i lokalna znanja i ekspertizu. Primjera je mnogo, no navest ću nedavni primjer iz dijela upravljanja zaposlenicima.

Dukat je prvi u Grupi predstavio karijernu mapu - interaktivni alat razvijen u Dukatu koji zaposlenicima prikazuje moguće smjerove horizontalnog i vertikalnog napredovanja zaposlenika Dukata i povezanih poduzeća u Hrvatskoj. Naš interno razvijen alat primljen je u Grupi s velikim entuzijazmom što nas ohrabruje da i dalje promišljamo kako u svom perimetru unaprijediti lokalno poslovanje i istovremeno doprinijeti globalnom poslovanju Lactalisa.

Spomenuli ste upravljanje karijerom. Kakva su očekivanja mladih naraštaja danas, a kakva su bila prije desetak godina? Osjetite li razlike u očekivanjima u razvoju karijere i uopće očekivanjima od poslodavca između predstavnika generacije X, milenijalaca i generacije Z koji tek sada ulaze na tržište rada? Što ih razlikuje, a što im je zajedničko?

Teško je generalizirati, no kandidati danas znatno češće nego prije razmatraju i širi kontekst poslodavca: društveno odgovorno ponašanje, pružanje podrške lokalnoj zajednici i zelene inicijative koje poslodavac pokreće. Mlade generacije očekuju balans: kako između profita i održivosti, tako i između vlastitog privatnog i poslovnog života. Lakše donose odluke o promjeni posla ili karijernog smjera u potpunosti, a ponekad znaju biti i vrlo nestrpljivi u smislu karijerne progresije. Upravo je zato bitno otvoreno i transparentno komunicirati jer kompanija i zaposlenik uče jedni od drugih i zajedno rastu i razvijaju se.

Na koji način promičete ravnotežu privatnih i poslovnih obaveza svojih zaposlenika?

Vjerujemo kako se dobrom organizacijom poslovnih procesa i obaveza, kvalitetnim upravljanjem ljudima, realnim očekivanjima od zaposlenika, njihovom angažiranošću i motiviranošću poslovne obaveze mogu i trebaju obaviti unutar redovnog radnog vremena. Visoko angažirani i motivirani zaposlenici rezultat su, između ostalog, upravo dobrog balansa privatnog života i poslovnih obveza.

Od jeseni u Dukatu intenzivno radimo i na uvođenju fleksibilnih oblika rada kako bismo zaposlenicima ponudili dodatne benefite i unaprijedili zadovoljstvo uvjetima rada. U ovom smo dijelu prilično oprezni, usudila bih se reći i sporiji u odnosu na neke druge tvrtke jer zbog prirode naše industrije ne možemo svim zaposlenicima ponuditi jednake oblike fleksibilnih radnih aranžmana. Nadalje, našim zaposlenicima nudimo mogućnost rada u nepunom radnom vremenu, rad na pola radnog vremena i korištenje neplaćenog dopusta.

Mnogo ulažemo i u mlade roditelje. Tako trudnicama osiguravamo slobodne dane za prenatalne preglede, majkama osiguravamo stanke za dojenje, a roditeljima čija djeca prvi puta kreću u vrtić i školu i slobodan dan. Tu je i novčana naknada za svako novorođeno dijete.

Naši zaposlenici imaju prosječno 25 dana godišnjeg odmora što je znatno više od zakonom propisanog, a što je posebno važno za dobar balans između poslovnih i privatnih obaveza.  

Kako tvrtke mogu doprinijeti većoj konkurentnosti mladih na tržištu rada?

Smatram kako je iznimno važno ostvariti dugoročne i partnerske suradnje kompanija i akademske zajednice s ciljem što kvalitetnije pripreme mladih za potrebe budućih poslodavaca. Isto tako, kroz razne programe praksi i pripravništva kompanije mogu i trebaju što realnije približiti mladima očekivanja poslodavaca od zaposlenika i zajednički odraditi 'vježbu za budućnost'.

U Dukatu radimo i na jednom  i drugom polju, kao  i na projektu stipendiranja učenika srednjih strukovnih škola. Tako je u tijeku Dukatov natječaj za dodjelu stipendija učenicima Prehrambene, Kemijske, I. tehničke škole Tesla, Tehničke škole Ruđera Boškovića iz Zagreba i tehničkih škola u Karlovcu i Bjelovaru. Vjerujemo da na ovaj način vrlo konkretno doprinosimo razvoju kvalitetnih kadrova i naših budućih zaposlenika.

Kakvi su vam planovi za sljedeće razdoblje?

Planovi su ambiciozni. Prije svega, kao i svi u Hrvatskoj, očekujemo puno od turističke sezone koja je pred nama nakon dvije vrlo specifične pandemijske godine. U jeku smo sezonskih zapošljavanja koja iz godine u godinu postaju sve izazovnija zbog nedostatka kvalitetne radne snage.

Borimo se i sa izraženim inflatornim pritiscima u poslovanju i istovremeno nastojimo ublažiti utjecaj inflacije za naše zaposlenike. Tako smo ove godine uvećali prigodne nagrade za Uskrs i regres. Također, nastavljamo raditi na brojnim razvojnim inicijativama, programu mentorstva koji dodatno jačamo ove godine i provođenju akcijskih planova temeljenih na istraživanju angažiranosti zaposlenika koji smo proveli krajem prošle godine.